Meeting Organization

MedConcept
Gesellschaft für medizinische Projekte mbH

Friedenstr. 58
15366 Neuenhagen bei Berlin, Germany
Phone +49 (0)3342 - 42 68 930
Fax +49 (0)3342 - 42 68 940

E-Mail: info@medconcept.org
Executive Director: Dr. Lutz Reimer

 

For further information please contact Mr. Christopher Huhn at christopher.huhn@medconcept.org.